Cách làm hình 360 độ

     
nhỏng tiêu đề, xin mấy pro chỉ giáo cách thực hiện chụp và ghxay ảnh mang lại em cùng với ạ, em chỉ có bé thứ compact cùi thôi ạ