Cách vẽ sơ đồ tư duy môn hóa

     

Lý tngày tiết là câu dễ dàng ghi điểm với tốn ít thời hạn lúc có tác dụng bài thi môn Hóa. Dưới đây, Tuyển sinch số xin mang đến các thí sinch sơ vật tư duy Hóa học về kiến thức và kỹ năng triết lý môn Hóa lớp 12 bên dưới dạng lý thuyết để tiện thể ôn tập.

Hóa học lớp 12 bao gồm các chương, bài xích sau:

Chương thơm 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: Khái niệm về Xà phòng và Chất giặt cọ tổng hợpBài 4: Luyện tập Este và Chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinch bột với XenlulozơBài 7: Luyện tập Cấu tạo nên với đặc thù của CacbohiđratBài 8: Thực hành Điều chế, đặc thù hóa học của Este và Cacbohiđrat

Cmùi hương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit và ProteinBài 12 Luyện tập Cấu sản xuất và đặc điểm của Amin, Amino axit và Protein

Chương thơm 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Bài 13: Đại cương cứng về polimeBài 14 Vật liệu polimeBài 15: Luyện tập Polime với vật tư polimeBài 16: Thực hành Một số đặc thù của protein với vật tư polime

Chương thơm 5: Đại Cương Về Klặng Loại

Bài 17: Vị trí của kim loại vào bảng tuần trả với kết cấu của kim loạiBài 18: Tính hóa học của sắt kẽm kim loại và Dãy điện hóa của kyên ổn loạiBài 19 Hợp kimBài 20: Sự làm mòn kyên loạiBài 21 Điều chế kyên ổn loạiBài 22: Luyện tập Tính chất của klặng loạiBài 23 Luyện tập Điều chế sắt kẽm kim loại cùng sự bào mòn kim loạiBài 24: Thực hành Tính chất, pha chế sắt kẽm kim loại, sự bào mòn kyên loại

Chương thơm 6: Kyên Loại Kiềm, Klặng Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: Kim một số loại kiềm và đúng theo hóa học quan trọng đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26: Klặng nhiều loại kiềm thổ với hòa hợp hóa học đặc trưng của chúngBài 27: Nhôm với hòa hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ cùng hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập Tính hóa học của nhôm và đúng theo chất của nhômBài 30: Thực hành Tính hóa học của natri, magie, nhôm với thích hợp hóa học của chúng

Chương thơm 7: Sắt Và Một Số Klặng Loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp hóa học của sắtBài 33: Hợp kim của sắtBài 34: Crom với đúng theo hóa học của CromBài 35: Đồng cùng hòa hợp chất của ĐồngBài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập Tính hóa chất của sắt và hòa hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập Tính Hóa chất của crom, đồng cùng hợp hóa học của chúngBài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng cùng đúng theo hóa học của Fe, crom

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Bài 40: Nhận biết một vài ion vào dung dịchBài 41: Nhận biết một số trong những chất khíBài 42: Luyện tập Nhận biết một trong những chất vô cơ

Cmùi hương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinch Tế, Xã Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học với vấn đề phát triển tởm tếBài 44: Hóa học tập và sự việc làng hộiBài 45: Hóa học cùng sự việc môi trường

Sơ đồ vật hóa kỹ năng lý thuyết môn Hóa lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY KIẾN THỨC LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP. 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*

Chuyên mục: Marketing online