Chỉnh sửa địa chỉ fanpage

     

Quý khách hàng đang sẵn có một trang fanpage trên facebook mà lại không thể thích hợp thương hiệu cũ nữa hay là muốn đổi can dự trang fanpage của mình mang lại dễ nhớ. Hôm ni TheNao.com Xin gợi ý bạn biện pháp biến đổi tên với xúc tiến fanpage facebook cực dễ dàng và đơn giản. Hãy tuân theo quá trình sau đây:


Bạn đề xuất vào trang fanpage của doanh nghiệp. Trên thanh khô nguyên tắc quản lý bạn chọn Chỉnh Sửa Trang ( Edit Page)

Chọn tiếp Cập nhật Thông tin Trang (Update Page Info)

*

Tại mục tin tức Trang bạn tìm đến mục Tên (Name) – ngay lập tức loại trước tiên. Và nhấp vào liên kết Sửa (Edit) phía bên buộc phải dòng Tên (Name)

*

quý khách hàng nhập thương hiệu vào ô Tên(Name) tiếp nối nhấp vào nút Lưu Txuất xắc Đổi nhằm xong bài toán đổi tên.

Bạn đang xem: Chỉnh sửa địa chỉ fanpage


Crúc ý: Việc thay tên giới hạn trong 5 lần cùng các bạn quan trọng đổi tên so với những fanpage bao gồm hơn 200 like

Tại mục tin tức Trang bạn tìm đến mục Địa chỉ Trang (Page Address) – ngay lập tức mẫu đầu tiên. Và nhấp vào link Sửa (Edit) phía bên bắt buộc dòng Địa chỉ Trang (Page Address)

*

Nhấp tiếp vào link: Tạo liên can trang web mang lại trang này?

Ở trang này facebook sẽ tận hưởng bạn chọn một thương hiệu người dùng(username) mang đến fanpage. Địa chỉ trang facepage của bạn sẽ tất cả dạng: facebook.com/tên_người_dùng

1. Bạn nhấp lựa chọn trang fanpage facebook bạn cần đổi đường truyền.

2. Chọn thương hiệu người dùng(username) mà lại bạn muốn đổi khác. cùng nhớ rằng những fanpage chỉ được đổi khác thương hiệu fan dùng(username) một lượt duy nhất. Hãy quan tâm đến trước khi chọn.

Xem thêm: Tùy Biến Hiển Thị Comment Trong Wordpress Triệt Để, Tùy Biến Hiển Thị Comment Trong Wordpress

*

Nhấp vào nút Kiểm tra tính khả dụng nhằm liên tục.

Nếu tên tín đồ dùng(username) đó chưa tồn tại ai sử dụng một hộp thoại sẽ hiện hữu thử khám phá bạn xác nhận

*

Nhấp vào nút ít Xác nhận để dứt việc chuyển đổi.

Xem thêm:

Một số điều bạn phải ghi nhớ:

Quý Khách chỉ hoàn toàn có thể thay đổi thương hiệu người dùng của page một lần sau khi chúng ta tùy chỉnh thiết lập đầu tiên.quý khách hàng không thể đưa quyền cài đặt một thương hiệu người dùng cho mặt khác.Quý khách hàng cần yếu vi phạm phiên bản quyền thương hiệu của người không giống.Nếu các bạn những hiểu biết tên tín đồ dùng để làm chào bán nó trong tương lai (sở hữu bất hòa hợp pháp), các bạn sẽ mất nó.Tên người tiêu dùng rất có thể bị rước lại do những sử dụng phạm pháp khác.

Hộp thoại hiện hữu thông tin việc biến đổi thành công: