Download Cốc Cốc Cho Mac

     

This tutorial will teach you how to download và play Clash of Clans on your Mac OS X computer. The tutorial uses an Android emulator, Genymotion & VirtualBox, khổng lồ run the game on your Apple computer. You will be able to lớn log inlớn your Google trương mục và continue where you left off in the game. If you are using a Windows computer, cliông chồng here to lớn view our Windows tutorial.

How-to Play Clash of Clans on your Mac OS X Computer

1. Download Genymotion (you will need to lớn create an account):

Genymotion Official Download

*

2. Install Genymotion (you bởi vì not need to install Genymotion Shell)

*

3. Download and install VirtualBox:

VirtualBox Official Download

*

4.


Bạn đang xem: Download Cốc Cốc Cho Mac


Xem thêm: Bánh Pizza Giao Tận Nhà - Pizza Hut Mua 1 Tặng 1 Khi Giao Hàng Tận Nơi


Xem thêm: Bcg Ma Trận Boston Là Gì, Ứng Dụng Thực Tiễn Như Thế Nào? Tìm Hiểu Và Sử Dụng Ma Trận Boston


Download Google Play Store OVA here:

Google Play OVA

5. Run Virtual Box

*

6. Go to File > Import Appliance and import the OVA file

*

7. Cthất bại VirtualBox, run Genymotion, and double click on genymotion_vbox to lớn run the virtual device

*

8. Open the Google Play Store

*

9. Search and download Clash of Clans (you will need to log inlớn or create a new Google Play account)

*

10. Clash of Clans will now be installed on the virtual device

*

You can continue your existing Clash of Clans game by signing into your Google account