Định Nghĩa Của Từ "Edge" Trong Từ Điển Lạc Việt

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

edge
*

edge /edʤ/ danh từ lưỡi, cạnh sắc đẹp (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này sẽ không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn sách...) đỉnh, sinh sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) chứng trạng nguy khốn; thời điểm gay go, thời gian lao đaokhổng lồ be on edge bực mình dễ cáuto have the edge on somebody: (từ lóng) sinh hoạt vậy điểm cộng aito lớn phối someone"s teeth on edge tạo cho ai bực mình; tạo nên ai sợi người; tạo nên ai kinh tởmto lớn take the edge off one"s appetite tạo cho nạp năng lượng mất ngon khiến cho đỡ đóikhổng lồ take the edge off someone"s argument tạo cho qui định của người nào mất sắc cạnh nước ngoài đụng từ mài sắc, giũa sắt viền (áo...); làm bờ mang lại, làm gờ đến, làm cạnh cho xen (vật gì, câu...) vào, len (bản thân...) vào; dịch dần vàoto edge one"s way inkhổng lồ a job: len lách vào trong 1 công việc gì nội cồn từ đi né lên, lách lênlớn edge away thanh nhàn dịch xa ra (mặt hàng hải) ra đi ralớn edge off mài mỏng manh (lưỡi dao...) (như) khổng lồ edge awayto edge on shop, thúc giục
danh từ o gờ, rìa, đường viền; size (bản đồ); sống (núi) động từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân chia, giới hạn phân loại § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa ngoại trừ thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke knghiền § stratigraphic top edge : giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất có dầu khí ở nhãi con giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở dưới khoảng đất này § edge player : người thử khoan vùng rìa Người hoặc đơn vị gánh nhận vùng đất cùng khoan giếng xung quanh rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu Các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon bên trên mặt đất, hình thành bởi vi thấm rỉ ở trên chỗ tiếp xúc dầu/nước trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự vày bao gồm ở biển vỉa chứa dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc rực rỡ giới xung quanh của một vỉa sản xuất Giếng ven rìa gọi là giếng biên mỏ thường gần chỗ tiếp xúc dầu/nước
*

*

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the maps and didn"t know which way to go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The car rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live sầu right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive sầu | slight | decided

VERB + EDGE give sầu sb/sth | gain, have to gain a competitive sầu edge over rival suppliers

PREP.. ~ over The intensive sầu training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: định nghĩa của từ "edge" trong từ điển lạc việt

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive advantage

he had an edge on the competition

v.

Xem thêm: Cách Tải Video Instagram - Download Instagram Video, Photos, Igtv & Reels

provide with an edge

edge a blade


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM and TDMA Evolution. A third-generation enhancement lớn the Global System for Mobile Communications (GSM) wireless service, which allows data, multitruyền thông media services, và applications lớn be delivered on broadbvà at rates up to 384 Kbps.

Xem thêm: Tài Sản Công Là Gì? Vấn Đề Quản Lý Tài Sản Là Gì ? Quy Định Pháp Luật Về Quản Lý Tài Sản

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a links between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym & Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe