Tác Dụng Follow Với Cá Nhân Và Doanh Nghiệp

     
He had the feeling he was being followed (= someone was going after hyên ổn to lớn catch him or see where he was going).

Bạn đang xem: Tác Dụng Follow Với Cá Nhân Và Doanh Nghiệp


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú web5s.com.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


khổng lồ read the notes or words of a piece of music or writing at the same time as they are being played or said
If you follow a particular person on a social media website (= a website where people can publish their thoughts, photographs, information about themselves etc.), you choose to see everything that person posts (= publishes) on the website.

Xem thêm: What Are The 7 Ps Of Marketing? Extended Marketing Mix (7P'S)


To follow someone is also lớn move along after a person in order khổng lồ watch where that person is going:
< + that clause > Fuel prices for transporting goods have sầu increased, so it would follow that those prices are getting passed on lớn customers.
follow a policy/a procedure/guidelines At the enquiry into the crash, the airline said that normal procedure had been followed.
follow sb"s example/lead When the company announces its price increases, many of its competitors are expected khổng lồ follow its lead.

Xem thêm: Mẹo Dùng Zalo Hay - 10 Tuyệt Chiêu Trên Zalo Có Thể Bạn Chưa Biết


We expect that fund managers will take a lead by coming out in favour of one of the banks, at which point undecided investors will follow suit.
Các cách nhìn của các ví dụ ko thể hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên web5s.com.vn web5s.com.vn hoặc của web5s.com.vn University Press hay của các nhà cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn web5s.com.vn English web5s.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message