Global Site Tag Là Gì

     

Là thẻ giúp bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập vào trang web của mình bằng cách thêm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại vào trang web. Thẻ trang web toàn cầu là một thư viện gắn thẻ web cho giải pháp đo lường trang web, tính năng theo dõi chuyển đổi và các sản phẩm tiếp thị lại của Google. Thẻ này là một khối mã thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại, cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những khách truy cập này.

Bạn đang xem: Global site tag là gì

Cách kiểm tra Website của bạn đã gắn Remarketing Tag bằng cách:

Bước 1: Cài đặt Google Assistant tag trong trình duyệt Chrome

*
" data-id="42039477610">

Bấm vào biểu tượng Tag Assistant

*
" data-id="42039477609">

Load lại trang website của bạn để xuất hiện bảng phân tích các tag

Bước 2: Kiểm tra trạng thái của Tag

Trên bảng hội thoại xuất hiện các trạng thái và các thẻ đang được gắn vào Website của bạn. Kéo tìm Global site tag

*
" data-id="42039477612">

Trong trường hợp bạn không tìm thấy thẻ Global site tag thì có nghĩa là trang web của bạn chưa được gắn thẻ Remarketing Tag.

Trong trường hợp có thẻ Global site tag trên hộp thoại, bạn sẽ có thể kiểm tra trạng thái của thẻ trong website của bạn

Màu xanh lá cây: có nghĩa là không có vấn đề nào được tìm thấy với thẻ.

Màu xanh dương: có nghĩa là thẻ có các vấn đề nhỏ về triển khai hoặc có đề xuất về cải tiến gắn thẻ trang web của bạn.

Xem thêm: Cổng Thông Tin Quốc Gia Về Đăng Ký Doanh Nghiệp Dành Cho Dân Kinh Doanh

Màu vàng: cảnh báo bạn rằng triển khai có thể dẫn đến kết quả không mong đợi.

Màu đỏ: có nghĩa là thẻ có các vấn đề triển khai nghiêm trọng. Thẻ có thể không hoạt động đúng và có thể dẫn đến dữ liệu không chính xác hoặc dữ liệu bị thiếu trong báo cáo của bạn.

Xem thêm: Người Dùng Iphone: Facebook Nền Đen Iphone, Ipad

Khi phát hiện thấy website của bạn đang gặp phải lỗi Remarketing Tag hãy liên hệ với đội ngũ web5s.com.vn của web5s.com.vn để được hỗ trợ tốt nhất.