HƯỚNG DẪN XÁC MINH "CHÍNH CHỦ" CHO FB CÁ NHÂN

     
Quá trình xác minh danh tính của tiền thất nghiệp đại dịch (PUA) đã được sửa đổi. Tìm hiểu cách xác minh danh tính của bạn và nếu khiếu nại của bạn đã bị từ chối do vấn đề nhận dạng, hãy tìm hiểu cách trả lời và sữa chữa vấn đề.

Bạn đang xem: Hướng dẫn xác minh "chính chủ" cho fb cá nhân


Sở thất nghiệp (DUA) đã sửa đổi các hướng dẫn tìm hiểu sự thật để cho quá trình xác minh danh tính dễ dàng hơn. Một số nguyên đơn đã bị từ chối vì các vấn đề xác minh danh tính, họ sẽ nhận được một liên kết cho phép họ sữa chữa các vấn đề và có thể nhận được tiền thất nghiệp mà không cần phải tham dự phiên điều trần

Ứng viên mới cho PUA sẽ nhận được hướng dẫn tìm hiểu sự thật. Ứng viên được yêu cầu xác minh danh tính của họ sẽ cần tuân theo các hướng dẫn trên tài liệu tìm hiểu sự thực, vì nếu thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ sẽ gây chậm thễ đáng kể cho việc xử lý.


Người nộp đơn sẽ nhận được gì khi có một cơ hội khác để khắc phục vấn đề nhận dạng bị từ chối?


Sở thất nghiệp (DUA) đang cho thêm một cơ hội những người nộp đơn khiếu nại PUA về việc bị từ chối yêu cầu do vấn đề nhận dạng, họ sẽ có thể gửi tài liệu nhận dạng bổ sung vào cho văn phòng. Những người khiếu nại này sẽ nhận được một thông tin liên lạc đến tài khoản email của họ, cho họ biết rằng yêu cầu tiền thất nghiệp đại dịch của họ # A00-000-0xxx-xxxx cần được chú ý ngay lập tức.

Email đó sẽ xem giống như hình ảnh dưới đây. Trong hầu hết các trường hợp, dòng thứ tư của email sẽ yêu cầu tài liệu cụ thể. Trên hàng đó nói là “Taì liệu cung cấp không thể đọc được(không đọc được, mờ, không có màu, v.v.). Vui lòng gửi lại tất cả các tài liệu bạn đã gửi trước đó để xác minh danh tính của bạn, và bạn nên đảm bảo rằng các tài liệu gửi cho văn phòng DUA lần này có thể đọc được rõ ràng và đầy đủ”. Đây là một lý do trong 15 lý do sẽ giúp bạn hiểu tại sao chúng tôi yêu cầu bạn nộp lại tài liệu:

*

Nếu bạn làm theo các hướng dẫn trong email bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn sẽ thấy một thông báo trên trang chủ thông tin, trang này xem giống như hình ảnh dưới đây:

*

 Khi bạn vào liên kết “Respond to Fact Finding” ở trên, trước tiên bạn sẽ được thông báo về các quyền của mình như được hiển thị bên dưới:

*

Sau khi bạn đánh dấu vào hộp vuông và nhấp vào nút “Next”, bạn sẽ được cung cấp các hướng dẫn giới thiệu giải thích lý do tại sao chúng tôi yêu cầu thông tin, ngày hạn cuối cùng và bạn phải tải lên tất cả thông tin cùng một lúc.

*

 Khi bạn nhấp vào “Next”, bạn sẽ được cung cấp hướng dẫn chi tiết về những tài liệu cần thiết và những hình thức nào được chấp nhận như dưới đây:

*

Khi bạn đã tải lên tất cả các thông tin được xác định trong màn hình ở trên và nhấn vào nút “Submit”, bạn sẽ không thể quay lại và tải thêm tài liệu. Sau đó, hệ thống sẽ có một ghi chú xác nhận và số xác nhận duy nhất chính minh bạn đã tải tài liệu.

*

 


Khi tải lên tài liệu, những hình thức nào được chấp nhận?


Các hinh thức mà bạn có thể tải lên bao gồm loại:

bmpcsvdoc, docm, docxdot, dotx, dotmgif, jpe, jpgmsg, ods, odtpdf, png, rtf, tifftxt, wps, xls, xlsb, xlsx, xlt, xltm, xml, xps

Nếu bạn cố gắng nhập một hình thức không phải là một trong những loại được đề cập ở trên, hệ thống sẽ hiện lên thông tin cho bạn biết.

Xem thêm: Backlink Youtube Là Gì, Cách Đi Backlink Hiệu Quả, Tăng View Youtube, Seo Video


Tôi có cần tải lên tất cả các tài liệu xác minh danh tính cùng một lúc không?


Bạn có thể tải lên các tài liệu từ từ, nhưng bạn phải nhập tất cả các tài liệu trong cùng một phiên web.  Khi bạn nhấn vào nút “Submit” trên màn hình hiển thị ở trên, bạn sẽ bị khóa khỏi qúa trình tải tài liệu. Trong các hướng dẫn sẽ cho bạn biết về điều này.

Xin lưu ý rằng nếu bạn được yêu cầu gửi thêm thông tin, bạn có 5 ngày làm việc để trả lời.


Nếu tôi tải lên một tài liệu sai lầm, tôi có thể truy cập lại các liên kết tương tự để sửa nó không?


Bạn có thể xóa sạch việc tìm kiếm sự thật bằng cách đóng màn hình nếu bạn chưa nhấn vào nút “Submit”. Bạn không thể truy cập lại liên kết một khi bạn nhấn vào nút “Submit”. Nếu bạn cần hỗ trợ mở lại liên kết sau khi nhấn vào nút “submit”, bạn nên gọi vào sở thất nghiệp yêu cầu sự giúp đợi.


Điều gì sẽ xảy ra khi tôi đáp ứng các yêu cầu cập nhật mới?


Có 3 kết quả có thể xảy ra nếu bạn nhận được yêu cầu bổ sung tài liệu tìm hiểu sự thật:

Nếu bạn không làm gì, kháng cáo hiện tại của bạn sẽ vẫn đang chờ sử lý và bạn chỉ cần chờ ngày hẹn. Nếu bạn tải lên thành công các tài liệu cần thiết và những tài liệu đó chứng minh danh tính của bạn, bạn sẽ được chấp thuận lãnh tiền thất nghiệp và kháng cáo sẽ bị hủy bỏ. Nếu các tài liệu mới vẫn không đạt yêu cầu, bạn sẽ nhận được một xác nhận lại từ chối yêu cầu. Kháng cáo hiện tại sẽ bị hủy bỏ và bạn sẽ phải yêu cầu kháng cáo tái xác định.

Tôi sẽ có nhận được một xác nhận sau khi tải lên xác minh danh tính của tôi không?


Đúng vậy. Bạn sẽ nhận được một xác nhận trên màn hình cho thất rằng tìm kiếm xác thực danh tính của bạn đã được gửi lên. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được một số xác nhận duy nhất chính nhận bạn đã tải lên tài liệu.


Nếu tải lên xác minh danh tính của tôi là không đủ, sự kiện này sẽ được truyền đạt như thế nào?


Nếu tài liệu mới tải lên không đủ, bạn sẽ nhận được một lá thư xác định lại, và cho bạn có quyền nộp vào một kháng cáo mới.

Xem thêm: Hệ Thống Nhà Hàng Kfc Thành Phố Hồ Chí Minh, Kfc, Thành Phố Hồ Chí Minh


Một sự xác định lại được sẽ mất bao lâu?


Có thể mất đến 2 tuần kể từ ngày bạn gửi tài liệu của mình để được xác định lại.