Kết Nối Csdl Trong Php

     

Nếu bạn là người mới trong giai đoạn lập trình viên, việc biết cách kết nối PHP với MySQL database rất hữu ích. Bạn có thể tùy chỉnh, xem, hoặc quản lý bảng được tạo trong MySQL database. Bài này sẽ chỉ bạn cách dễ nhất để thực hiện việc này.

Bạn đang xem: Kết nối csdl trong php


Tạo MySQL Database

Bước này cần thiết trong trường hợp nếu bạn chưa có MySQL database. Tại web5s.com.vn, MySQL database có thể được tạo dễ dàng tạo trong phần MySQL Databases như các bước bên dưới:

Tìm MySQL Databases trong phần Databases.Điền thông tin cần thiết và nhấn nút Create.
*

Đối với cPanel, các bước tạo database cũng tương tự.


Hãy lưu lại các thông tin về MySQL database bạn mới tạo để dùng cho bước tiếp theo. Đừng quên lưu cả thông tin database username và username password nữa nhé bạn!.


Viết code để kết nối PHP với MySQL database

Hiện tại có 2 phương thức để kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL là MySQLi PDO.

MySQLi viết tắt của MySQL Improved, nó thêm tính năng trong giao diện của MySQL database. MySQLi có tính procedural và object-oriented, yếu tố đầu tiên để dùng cho phiên bản cũ hơn của MySQL.

MySQL gốc chia tác vụ theo tuyến tính, từng bước một, khiến việc điều chỉnh khó khắn vì bạn phải sửa code từ trên cùng. Trong khi đó, MySQLi xem dữ liệu như là một bộ các đối tượng với functions, cho phép user thêm hoặc xóa dữ liệu dễ dàng.


Hàm mysql_ đã bị deprecated (lỗi thời) và không nên được dùng nữa vì thiếu an toàn và không còn được phát triển hay bảo trì nữa.


PDO viết tắt của cụm PHP Data Object. Khác biệt chính giữa PDO và MySQLi là PDO hỗ trợ nhiều loại database khác nhau (MySQL, MS SQL, Postgre DB) trong cùng một script, bạn chỉ cần viết các hàm liên quan đến dữ liệu một lần. PDO là ‘object oriented’ (hướng đối tượng), kết nối giữa website và database được tạo bởi các biến đối tượng.

Một thay đổi quan trọng là cả 2 phương pháp đều đã hỗ trợ ‘prepared statements’, giúp tăng cường khả năng chống SQL injection khi kết nối mysql với php để chỉnh sửa thông tin.

Xem thêm: 15+ Phần Mềm Vẽ Hoạt Hình 2D Thông Dụng, 6 Phần Mềm Làm Video Hoạt Hình 2D Thông Dụng

Bạn cũng cần phải điền đúng server name hoặc hostname. Ở web5s.com.vn, MySQL hostname cũng đặt trong mục MySQL Databases. Trong ví dụ này, hostname sẽ là: localhost. Thông thường đây là tên bạn dùng khi upload PHP script lên cùng server với database.

Ngược lại, nếu bạn kết nối tới database từ một máy từ xa (máy của bạn chẳng hạn) bạn sẽ cần dùng địa chỉ IP của MySQL server đó. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp hosting để họ đưa bạn chính xác thông tin hostname cần điền là gì.

Sử dụng MySQLi để kết nối script PHP tới MySQL

Làm theo các bước sau để dùng MySQLi kết nối PHP script và MySQL:

Chuyển tới File Manager -> public_htmlTạo File mới bằng cách click icon file trên thanh menuLưu nó thành tên databaseconnect.php. Bạn có thể thay thế tên này tùy ý nhưng nhớ đuôi file phải là phpNhấn double click vào nó để mở lên và dán đoạn code sau vào. Thay thế 4 giá trị sau Giải thích code MySQLi dùng để nối MySQL databasePhương pháp chính của script này là hàm mysqli_connect(). Đây là hàm PHP dùng để thực thi kết nối tới một MySQL server.

Ở đầu code, chúng ta thấy có các biến khai báo và giá trị được cấp cho chúng. Thông thường, chúng ta cần bốn biến để thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu trong php code: $servername, $database, $username và $password. Trong code này, chúng tôi đã đặt thông tin database chính xác cho những biến này, để sau khi dùng hàm mysqli_connect() nó sẽ dùng các giá trị nhập vào.

Nếu kết nối thất bạn, function die() được thực thi. Nó sẽ hủy script và cho kết quả lỗi mà ta đặt ra. Mặc định nó sẽ hiện Connection failed và kèm theo một thông báo lỗi để ta biết lỗi do đâu.

Nếu kết nối thành công, phần code sau in ra Connected successfully sẽ được thực thi.

Dòng cuối cùng của lệnh mysqli_close, chỉ đơn giản dùng để đóng kết nối giữa PHP script và database thủ công. Nếu không chỉ định, kết nối MySQL sẽ tự đóng sau khi script kết thúc.

Dùng PDO để kết nối PHP với MySQL database

Phương pháp khác để kết nối PHP với MySQL là sử dụng PDO. Phương pháp này cũng tương tự cách dùng MySQLi, nhưng hơi khác:

Trong public_html, tạo một file có tên pdoconfig.php và nhập code sau vào. Đừng quên thay đổi những thông tin database. Save and Close sau khi hoàn tất.

Xem thêm:


*
Điền vào thông tin cần thiết.Xin vui lòng chấp nhận điều khoản riêng tư.Xin vui lòng điền vào trường cần thiết và chấp nhận điều khoản riêng tư.