Không nhận được thẻ payoneer

     

Đến hiện giờ mình vẫn cảm nhận được cảm xúc vui tươi lúc được cụ bên trên tay chiếc thẻ cứng Payoneer Mastercard. Trước đó bản thân ĐK nghịch test thôi ngờ đâu đúng hạn thẻ về thiệt