NHỮNG TỪ NGỮ BỊ CẤM TRONG QUẢNG CÁO FACEBOOK

     
����_`?�(�)e��l�vlL��4�I�����c�$��HI%vS��}���w�S�ػ�,0$�G�����_ݰD�>C�j/C%Y+T��wd`,�0�s��;�r����dx�|߁ݾ��pxq8�I/~����:��a��E����h�Z��k�!�
5���k�d}/n�E�t�h��l̲!����˛�1�����B���ǭS�a�K�/��*���"�%M�bQ�4�e�h~��>�j� ��ί<���D��p�r��T��Oأ2 _D��, �X+���Ŵ���������Sb$��qj���,Ù*z6�f>��f�~3�����+�v���^o?�R���^�v�Q���&.&2������n݇lD�&M�Q��˽w���X�X�r��ԉ`�FҐ�Ku4/�2��钹�u���&W>VpJM�tCg=�Q�����ۋ�*zݰ�GtX"���2^L�#˫��a���n�lw�-R�qr���Q�ט%!�dl���-��5�S�siD׀�+�:�$T���s�R���4�M�*E�{?i�J5�� ��m�J�7ʐ��7 w��,�����!,��pi�P�#�z�t3��I���3�:��T�;�+(� W����O�HP$+K�m�S!K�.;�������yiΐ�j���ÔQ��`,��F�lF��&��$����7{2Or���+A&�J"+�̚V#õְ�12�=���͋i���n�Q�s�ߛR)���ci6�#�T������I=G�dc:T��E����B*F�elę-�L���~IF� W��=�"r�qfi�` %�hn�(|m��y�����"��,3L���:B��1�`2�&�h`��� �b4!(Ogx�D�T�H*�kHD��/f��"N�"�ea¸��b�
f��r���G���$� �as��r���S���0&�*�H9(����yK�n��)��"&o�x�H0���X&y1��`���*C.A��p�3�x� �,&KE���Xv