Nội Quy

     
Website web5s.com.vn là sảnh đùa vui chơi cho tất cả những người yêu công nghệ và kiến thức. Là địa điểm đưa về phần nhiều phát âm biết, đông đảo thông tin tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ lên tiếng, viễn thông với thông tin cho nhau những thành quả chuyên môn tiên tiến nhất. Để tách đều hiểu nhầm đáng tiếc bọn họ vẫn :

Không bàn vấn đề liên quan mang lại chủ yếu trị.
Không bàn sự việc tương quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức như thế nào.
Không có tác dụng nơi thảo luận giao thương các thành phầm không nằm trong những phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tứ liệu để viết bài buộc phải có nguồn dẫn trường hợp không phải là sáng tác của doanh nghiệp..