NGHĨA CỦA TỪ OBLIGATORY LÀ GÌ ? ĐỊNH NGHĨA

     
He was member of the anti-war group Committee of 100 of Finland và took part in the so-called Erik Schüller case, in which a group of students made public incitement against obligatory conscription.

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Obligatory Là Gì ? Định Nghĩa


Ông là thành viên của Uỷ ban 100 chiến đoàn phòng cuộc chiến tranh Phần Lan và ttê mê gia Trong ngôi trường phù hợp được Gọi là Erik Schüller, trong những số ấy một đội nhóm học sinh sẽ kích cồn công khai ngăn chặn lại bắt buộc hiếp dâm.
When a conflict occurs, there should be an earnest desire khổng lồ resolve the matter not only because of an obligatory vow but because of an emotional bond.
lúc tất cả sự xích míc nóng bức, cả nhì nên thiết tha ước mong muốn giải quyết sự việc không phải chỉ vị lời thề ràng buộc mà vì chưng chung thủy keo đánh.
In its English usage, the reference of the word is almost always confined to lớn the Muslyên ổn formal, obligatory described in this article.
Trong biện pháp áp dụng giờ Anh của nó,nghĩa của tự này được phần nhiều luôn luôn luôn số lượng giới hạn vào câu hỏi nguyện cầu Hồi giáo bắt buộc được biểu hiện vào bài viết này.
Legislation may be shaped or influenced by such organisations as the United Nations, the Organization of American States, or other international bodies khổng lồ which Barbados has obligatory commitments by treaty.
Gần phía trên, luật pháp của Barbados hoàn toàn có thể được định hình hoặc chịu tác động của những tổ chức như Liên Hợp Quốc, Tổ chức các nước châu Mỹ, hoặc các diễn bọn thế giới khác nhưng Barbados đã cam đoan bắt buộc vì hiệp ước.
Kafka was awarded the degree of Doctor of Law on 18 July 1906 & performed an obligatory year of unpaid service as law clerk for the civil and criminal courts.
Kafka thừa nhận bằng TS phương pháp ngày 18 mon 7 năm 1906 với làm việc 1 năm bắt buộc không lương như một tlỗi ký phương pháp cho những TAND dân sự và hình sự.
Prayer is obligatory for all Muslims except those who are prepubescent, are menstruating, or are experiencing bleeding in the 40 days after childbirth.
Cầu nguyện là bắt buộc với cả những người Hồi giáo, ngoại trừ đầy đủ thiếu hụt niên, thiếu nữ bao gồm gớm nguyệt, hoặc đàn bà đang gặp gỡ chảy máu trong 40 ngày sau khi sinh bé.

Xem thêm: Cách Viết Nội Dung Email Xin Việc Đúng Chuẩn, Viết Email Gửi Cv Như Thế Nào


9. a) Vài fan lập luận chũm như thế nào làm cho rằng ko bắt buộc toàn bộ những tín thiết bị đấng Christ thời buổi này nên có tác dụng quá trình rao giảng?
Do you think that the obligatory nature of the sacrifice would have sầu made a difference to a person’s willingness và attitude in offering it?
Some family heads believe that they are responsible only for paying the rent & the obligatory school fees.
The draft age was lowered, the obligatory length of military duty was extended, và the age for reservists was increased lớn thirty-five sầu years of age.
Độ tuổi bắt buộc tđắm say gia quân sự được hạ xuống, thời hạn tsay mê gia được tạo thêm, và lứa tuổi dự bị được tăng thêm 35.
“Although this menu makes no specific mention of journeys lớn Jerusalem,” says scholar Joachim Jeremias, “the idea is implicit, since it was obligatory for all adult Jews lớn make the pilgrimage there.” —Deuteronomy 16:16.
Học giả Joachim Jeremias nói: “Dù list này sẽ không nhắc cụ thể tới các chuyến du ngoạn mang lại Giê-ru-sa-lem, mà lại điều đó là rõ ràng do tất cả những người dân Do Thái trưởng thành và cứng cáp có nhiệm vụ phải hành hương thơm mang đến đó”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:16.
Due to lớn the central role of the President of Russia in the political system, the activities of the executive branch (including the Prime Minister) are significantly influenced by the head of state (for example, it is the President who appoints and dismisses the Prime Minister and other members of the Government; the President may chair the meetings of the cabinet & give obligatory orders khổng lồ the Prime Minister and other members of the Government, the President may also revoke any act of the Government).
Do phương châm trung tâm của Tổng thống trong khối hệ thống chủ yếu trị, hoạt động vui chơi của mặt hành pháp (bao hàm Thủ tướng) bị ảnh hưởng bự bởi vì bạn dẫn đầu đất nước (ví dụ, Tổng thống là bạn chỉ định và hướng dẫn và bãi bỏ Thủ tướng cùng các member khác trong chủ yếu phủ; Tổng thống là fan rất có thể nhà trì những cuộc họp nội những với sai khiến Thủ tướng tá với những thành viên khác của nhà nước, Chủ tịch nước cũng rất có thể bỏ vứt ngẫu nhiên hành vi nào của Chính phủ).
The council issued declarations và instructions based on và in accordance with applicable laws, which had obligatory jurisdictional power in all republics of the Union.
Hội đồng ban hành nghị quyết và hướng dẫn tương xứng với hiến pháp và vẻ ngoài định hiện nay hành, trong những số ấy có quyền tái phán cùng với toàn bộ phạm vi hoạt động của những nước Cộng hòa vào Liên bang.
After an obligatory second security screening, they may bring only medication & cameras, leaving all other items in lockers provided.

Xem thêm:


Sau Lúc bắt buộc qua bình chọn bình yên lần thiết bị nhì thì khác nước ngoài chỉ rất có thể sở hữu theo bản thân thuốc uống và sản phẩm công nghệ ảnh, vứt lại toàn bộ hầu hết thứ không giống vào vào ngăn khóa được hỗ trợ mang lại khác nước ngoài áp dụng.