Cấu Trúc Suggest Là Gì - Cấu Trúc Suggest: Cách Dùng

     

Rất nhiều người học giờ Anh gặp mặt khó khăn với cồn trường đoản cú suggest vì chưng suggest là 1 đụng từ bỏ tiếng Anh không bình thường. Nó không được sử dụng trong một câu y như những rượu cồn trường đoản cú không giống. Cùng khám phá phương pháp áp dụng đúng đắn Suggest thuộc TOPICA Native sầu nhé!

Download Trọn bộ Ebook ngữ pháp dành cho những người bắt đầu bắt đầu


Mục Lục

2. Cách sử dụng Suggest3. Công thức thực hiện kết cấu câu với Suggest4. Phân biệt Advise, Recommend cùng Suggest5. các bài tập luyện áp dụng Suggest Đáp án bỏ ra tiết

1. Suggest là gì?

Suggest /səˈdʒest/(v): gợi ý, đề nghị = recommend

Suggest tất cả nghĩa là nói hoặc khuyến cáo điều nào đấy để xem xét hoặc điều gì đấy ai đó buộc phải có tác dụng. Quý khách hàng đề xuất một suy nghĩ hoặc một phát minh.

Bạn đang xem: Cấu Trúc Suggest Là Gì - Cấu Trúc Suggest: Cách Dùng

2. Cách sử dụng Suggest

1. Suggest được dùng Lúc ta hy vọng gợi ý một ý tưởng/ hành động/ kế hoạch

Suggest Có nghĩa là khuyến cáo. Chính vì chưng vậy mẫu mã câu tất cả áp dụng suggest dùng để khuyến cáo một ý tưởng, một hành động, một planer như thế nào đó nhằm tín đồ không giống để mắt tới, lưu ý đến.

Ví dụ: I suggested going to lớn the supermarket (Tôi nghĩ rằng buộc phải đi nhà hàng ăn uống.)

2. Suggest dùng Lúc muốn khuyên ổn thẳng thừng một người hoặc một nhóm người cụ thể

Ví dụ:

I suggest that you should walk more for good health (Tôi đề xuất rằng chúng ta nên quốc bộ nhiều để sở hữu sức khoẻ giỏi.)They suggest that the ruling party act more decisively in order not to lớn be voted out of office in the next election.( Họ đề nghị rằng đảng cầm quyền có hành động dứt khoát hơn để ko bị bãi nhiệm trong vòng bầu cử tiếp theo.)The teacher suggested Lan should bởi vì more exersice. (Cô giáo đề nghị Lan buộc phải có tác dụng các bài tập hơn.)

3. Công thức sử dụng kết cấu câu cùng với Suggest

Suggest có thể được thực hiện theo 3 biện pháp khác biệt cùng với ý nghĩa giống hệt nhau hoặc tương tự.

3.1. Suggest + gerund/ a possessive adjective + a gerund

Suggest rất có thể được theo sau thẳng vì một đụng danh từ hoặc bằng một tính từ download + một rượu cồn danh từ Lúc cồn danh từ không đề cập tới chủ đề của câu.


Ví dụ: Anh ấy ý kiến đề xuất mang lại Glastonbury.

He suggested going to lớn GlastonburyHe suggested my going to GlastonburyI suggested visiting your grandmotherI suggested your visiting your grandmother.


3.2. Suggest + that + subject + should + verb

Suggest cũng hoàn toàn có thể được theo sau do that + nhà ngữ + should + động từ , mà lại trong những mệnh đề này có thể quăng quật qua cả that và should , quăng quật chủ ngữ ngay lập tức sau đụng từ suggest .


Ví dụ: Anh ấy gợi nhắc rằng tôi đề nghị mang đến New York

He suggests that I should go khổng lồ New York.He suggests that I go khổng lồ Thành Phố New York.He suggests I should go to Thành Phố New York.He suggests I go to lớn New York.

Lưu ý: Nếu suggest phân tách sinh sống thì quá khđọng (suggested) thì cần áp dụng trợ động tự “should” ngơi nghỉ mệnh đề sau “that”.


3.3. Suggest + noun 

Suggest hoàn toàn có thể được theo sau do một danh từ trường hợp ý nghĩa sâu sắc cân xứng ngữ chình họa.


Ví dụ: 

What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate: Quý khách hàng sẽ gặp gỡ nhiều loại kem nào? Tôi đề xuất sô cô laI suggest Jim for this project: Tôi kiến nghị Jim đến dự án công trình này.He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car: Anh ấy lời khuyên Toyota Prius cầm cố vì một dòng xe hybrid khác.If you are allergic khổng lồ hair, I suggest a bird or a fish as a pet: Nếu chúng ta bị không phù hợp với lông, tôi khuyến nghị một bé chyên hoặc một bé cá làm cho thú cưng.


3.4.Suggest + question word + the infinitive.

Khi những trường đoản cú hỏi Wh-question (who,what, where, when, how…. ) đi với suggest được hiểu là gợi ý làm cho thế nào, chỗ nào, ra làm sao đó…


Ví dụ: 

He suggested where lớn go: Anh ấy đề nghị đi đâuI suggested what to see: Tôi đề xuất rất nhiều gì nhằm xemYou suggested when khổng lồ leave: Quý khách hàng đang khuyến cáo khi nào tránh điThey suggested which coat to buy: Họ gợi nhắc nên chọn mua áo khóa ngoài nào
Để chất vấn chuyên môn áp dụng và vốn từ vựng của khách hàng mang lại phía trên. Làm bài xích Test tự vựng tiếp sau đây ngay:

4. Phân biệt Advise, Recommend và Suggest

Một số đụng từ trong giờ đồng hồ Anh có tương đối nhiều mẫu liên hiệp hợp với chúng. Đối cùng với các rượu cồn từ bỏ lưu ý nlỗi  recommendsuggest với advise, các trường đoản cú này đang cải cách và phát triển để phản ánh ý nghĩa của đề xuất. Nếu người nói nhắc nhở một địa điểm hoặc một sự đồ vật, thì những hễ trường đoản cú này được theo sau vày một danh từ. Đối với một hoạt động, bọn chúng rất có thể được theo sau vì một cồn danh tự. Để tập trung vào người liên quan mang lại, bọn chúng được theo sau vì một đại trường đoản cú hoặc danh tự (người) hoặc sau hễ từ bỏ (advise) hoặc nghỉ ngơi cuối câu cùng với “to” (recommendsuggest). Những cồn trường đoản cú này cũng có thể sinh sống dạng mệnh đề phú — với mệnh đề danh tự tất cả chứa động tự cơ sở.

Trước không còn, chúng ta có biết nghĩa của những từ bỏ recommendsuggest với advise không? Những động từ này hầu như được sử dụng lúc một bạn ý muốn nói với những người khác phần đông gì bọn họ đề nghị làm cho. Mặc dù gần như từ bỏ này hoàn toàn có thể sửa chữa cho nhau, tuy vậy có một chút ít khác hoàn toàn về chân thành và ý nghĩa cùng cách áp dụng.

Advise là chấp nhận tuyệt nhất với được thực hiện cùng với những đối tượng nhỏng chưng sĩ , giáo viên , cố vấn , quan tiền chức chính phủ , v.v.Suggest là long trọng rộng cùng được thực hiện để biểu lộ một phát minh hoặc cách nhìn.

Xem thêm: Liên Kết Ngang Là Gì - Sự Liên Kết Trong Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế

Recommend mang tính cá thể hơn và được sử dụng lúc bạn nói giới thiệu lời khuyên dựa vào kinh nghiệm tay nghề cá thể.

Bây tiếng bọn họ đang sẵn sàng chuẩn bị nhằm soát sổ toàn bộ các mẫu câu có thể gồm cho những đụng trường đoản cú này.

Kết hợp với danh từ

Pattern:Examples:
recommend/suggest/advise + noun
He recommended the restaurant down the street.The designer suggested the color blue for the living room.My doctor advised exercise after my heart attaông chồng.

Ví dụ:

He recommended the restaurant down the street khổng lồ us(correct)He recommended to lớn us the restaurant down the street. (incorrect)He suggested the restaurant down the street to lớn his neighbor(correct)He suggested to his neighbor the restaurant down the street. (incorrect)

Theo sau là 1 trong đại từ

Pattern:Examples:
advise + pronoun
The manager advised us on the new protocols.His counselor will advise him lớn start applying khổng lồ the local colleges.

Ví dụ:

The manager advised us on the protocols. (correct)The manager advised the employees on the protocols. (correct)The doctor advised exercise khổng lồ her patient(possible, but not as common)The doctor advised exercise khổng lồ us(possible, but not as common)

Theo sau là rượu cồn danh từ

Pattern:Examples:
recommend/suggest/advise + gerund
The concierge recommends taking a guided tour of the islvà.She suggested shopping at farmers markets instead of grocery stores.Health experts don’t advise swimming right after eating.

Theo sau là 1 trong những mệnh đề danh từ bỏ (mệnh đề phụ)

Pattern:Examples:
verb of suggestion + that + subject + base verb
My frikết thúc recommended that he take a taxi home from the party.The sales clerk suggested that she put the dress on hold.She is advising that we finish our project today.

5. các bài tập luyện sử dụng Suggest

I. Sử dụng gợi nhắc và viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổiFrank has got a headabịt.

➔ I suggest ______________________________.

2. Minc is leaving his car outside the market. (lock/carefully)

➔ I suggest ______________________________.

3. Why don’t you watch more English film, Viet? (should)

➔ The teacher suggets _____________________.

4. They ate more vegetables and fruits.

➔ I suggest ______________________________.

5. Why don’t you ask him yourself.

➔ I suggest _____________________________.

II. Chia đụng từMy teacher suggests that I (read) _________ many English dictionaries.I suggest that he (play) ________ football after school.His boss suggested (tobe) ________ on time.My parents suggest wwe (get) ________ married as soon as possible.I suggested that they (invite) _______ their friend to lớn the tiệc ngọt.It’s so hot outside. They suggest (open) _______ the door.He suggests (help) _________ street & poor children.III. Hoàn thành những câu sauMy teacher/suggest/I/learn/harder/pass/next test.I/suggest/they/dinner/first/then/watch/film.doctor/suggest/rest/a bit.Sam/suggest/he/try/shop/M.A Road.We/suggest/she/meet/Frank’s.
*

Cấu trúc Suggest rất thường dùng trong Tiếng Anh. Vì vậy, hãy học kĩ giải pháp thực hiện Suggest nhé


 Đáp án đưa ra tiết

I. Viết lại câu không đổi nghĩa.I suggest Frank should get a headabịt.I suggest Minch lock his oto outside the market carefully.The teacher suggests Viet should watch more English film.I suggest they should eat more vegetables và fruits.I suggest you should ask hlặng yourself.II. Chia đụng từ.read/should read (kết cấu Suggest that + S + Vinf/should Vinf)play/should play (cấu trúc Suggest that + S + Vinf/should Vinf)being (suggest + Ving)get/should get (Suggest that + S + Vinf/should Vinf)invite/should invite (cấu trúc Suggest that + S + Vinf/should Vinf)opening (suggest + Ving)helping (suggest + Ving)III. Hoàn thành các câu.My teacher suggests I learn harder lớn pass the next test.I sugget they have sầu dinner first and then watch the film.The doctor suggested resting a bit.Sam suggested that he should try the siêu thị on M.A Road.We suggested she meet up at Frank’s.

Xem thêm: Cách Xóa Hình Trên Facebook, Cách Để Xóa Nhiều Ảnh Trên Facebook (Kèm Ảnh)

Tùy vào mục đích so sánh khác nhau bạn sẽ gồm biện pháp thực hiện câu không giống nhau. Mỗi cấu tạo sẽ sở hữu được các giải pháp thực hiện khác nhau vì vậy chớ lầm lẫn khi sử dụng! Đừng quên bảo quản nội dung bài viết này của TOPICA Native để thực hành thực tế hằng ngày các bạn nhé!


Để kiểm tra trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng nghe Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu yêu cầu quá trình nlỗi viết Email, biểu hiện,…quý khách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native sầu và để được thương lượng thẳng thuộc giảng viên bản xứ.