Zalo Gọi Video Trên Máy Tính

     

Bạn rất có thể thiết lập các phiên bản thích hợp không giống dưới đây.

Zalo 21.05.01 cho PC web5s.com.vn Zalo 21.4.2 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 21.4.1 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 21.3.3.u1 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 21.3.2 mang đến PC web5s.com.vn Zalo 21.3.1 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 21.2.1 đến PC web5s.com.vn Zalo 21.1.2 cho PC web5s.com.vn Zalo 21.1.1 mang đến PC web5s.com.vn Zalo đôi mươi.12.1 mang lại PC web5s.com.vn Zalo đôi mươi.11.2 mang đến PC web5s.com.vn Zalo 20.11.1 mang đến PC web5s.com.vn Zalo trăng tròn.10.3 mang lại PC web5s.com.vn Zalo trăng tròn.10.1 mang lại PC web5s.com.vn Zalo trăng tròn.9.2 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 20.8.1 cho PC web5s.com.vn Zalo đôi mươi.7.1b mang lại PC web5s.com.vn Zalo trăng tròn.7.1a mang đến PC web5s.com.vn Zalo đôi mươi.6.1 đến PC web5s.com.vn Zalo đôi mươi.4.2 mang đến PC web5s.com.vn Zalo đôi mươi.4.1 đến PC web5s.com.vn Zalo đôi mươi.3.1 mang đến PC web5s.com.vn Zalo trăng tròn.2.1 mang đến PC web5s.com.vn Zalo 20.01.01 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.12.5 mang đến PC web5s.com.vn Zalo 19.12.3 cho PC web5s.com.vn Zalo 19.12.1 cho PC web5s.com.vn Zalo 19.11.3 đến PC web5s.com.vn Zalo 19.11.2 đến PC web5s.com.vn Zalo 19.11.1 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.10.1 cho PC web5s.com.vn Zalo 19.9.4 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.9.3 đến PC web5s.com.vn Zalo 19.9.2 đến PC web5s.com.vn Zalo 19.9.1 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.8.3 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.8.1 cho PC web5s.com.vn Zalo 19.7.4 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.7.3 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.7.2 đến PC web5s.com.vn Zalo 19.7.1 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.6.3 đến PC web5s.com.vn Zalo 19.6.2 cho PC web5s.com.vn Zalo 19.6.1 đến PC web5s.com.vn Zalo 19.5.4 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.5.3 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.5.2 mang đến PC web5s.com.vn Zalo 19.5.1 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.4.4 cho PC web5s.com.vn Zalo 19.4.3 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.4.2 mang lại PC web5s.com.vn Zalo 19.4.1 mang đến PC web5s.com.vn Zalo 19.3.4 mang đến PC web5s.com.vn Zalo 19.3.2 mang đến PC web5s.com.vn Zalo 19.3.1 cho PC web5s.com.vn Zalo 19.2.2 mang đến PC web5s.com.vn Zalo 19.2.1 web5s.com.vn Zalo 19.1.5 web5s.com.vn Zalo 19.1.4 web5s.com.vn Zalo 19.1.3 web5s.com.vn Zalo 19.1.1 web5s.com.vn Zalo 18.12.3 web5s.com.vn Zalo 18.12.1 web5s.com.vn Zalo 18.11.5 web5s.com.vn Zalo 18.11.2 web5s.com.vn Zalo 18.11.1 web5s.com.vn Zalo 18.10.5 web5s.com.vn Zalo 18.10.3 web5s.com.vn Zalo 18.10.2 web5s.com.vn Zalo 18.9.2 web5s.com.vn Zalo 18.9.1 web5s.com.vn Zalo 18.8.2.0 web5s.com.vn Zalo 3.8.2 web5s.com.vn Zalo 3.7.1 web5s.com.vn Zalo 3.6.0.271 web5s.com.vn Zalo 3.5.2.241 web5s.com.vn Zalo 3.5.1.237 web5s.com.vn Zalo 3.5.0.235 web5s.com.vn Zalo 3.4.1.187 web5s.com.vn Zalo 3.4.0.182 web5s.com.vn Zalo 3.3.0.146 web5s.com.vn Zalo 3.2.75.178 web5s.com.vn Zalo 3.2.65.9 web5s.com.vn Zalo 3.2.64.157 web5s.com.vn Zalo 3.2.59.5 web5s.com.vn Zalo 3.2.50.30 web5s.com.vn Zalo 3.2.47.100 web5s.com.vn Zalo 3.2.42 web5s.com.vn Zalo 3.2.39 web5s.com.vn Zalo 3.2.39 (64-bit) web5s.com.vn
Zalo là áp dụng nhắn tin, gọi điện, điện thoại tư vấn video hoàn toàn miễn tổn phí với anh em với người thân trong gia đình. Zalo PC cung ứng thao tác làm việc nhóm, gửi tệp tin 1GB rất nhanh hao vậy yêu cầu cũng cung cấp rất nhiều trong câu hỏi điều đình các bước cũng như tình trạng học tập của các nhỏ.